[Responsabilitat Global] Manifest per una economia amb propòsit · Juny 2023