Ara fa dos anys, el Congrés iniciava el procés de creació d’una subcomissió parlamentària per afrontar quin havia de ser el paper de l’Administració Pública davant la Responsabilitat Social de les Empreses.

 

Aquest fet va ser altament positiu per tal de fomentar un espai de diàleg i també –diguem-ho clar– per evitar que el món de la política pogués entrar a legislar sense un coneixement proper de la matèria amb el risc que aquesta precipitació podia suposar.

 

Aquesta setmana s’han fet públiques les conclusions, incorporades en un dens document que sintetitza de manera estructurada les aportacions fetes per la cinquantena d’experts que van fer les seves compareixences.

 

Podeu accedir als següents documents:

¨ Informe complet (329 pgs)

¨ Recomanacions (41 pgs)

¨ Compareixença de Josep Maria Canyelles

 

 

 

 

 

INFORME i RECOMANACIONS DE LA SUBCOMISSIÓ D’RSE DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

(extracte de les recomanacions)

 

¿Està justificada la iniciativa dels Governs en un àmbit en el qual el lideratge resideix en la pròpia societat, i més en concret, en les pròpies empreses i on la voluntarietat constitueix una nota definitòria de tota aquesta aproximació? D'entrada, hem d'afirmar que estem convençuts que sí (…). En aquest sentit, optem per:

 

1.- Una política que acompanyi les empreses, especialment la PIME, en una estratègia i un recorregut que ha de fer-les més competitives i sostenibles…

2.- Una política orientada a promoure la  modernització i adaptació de les relacions laborals...

3.- Una política orientada a promoure el reforçament, l'adaptació i la modernització del nostre Estat del Benestar…

4.- Una política orientada a promoure una forma de governar les societats complexes, basades en la confiança, en la iniciativa de la societat, i en les aliances entre el sector públic i el sector privat.

5.- Una política que incorpori la preocupació per l'impacte en matèria de drets humans de les empreses amb una forta presència internacional.

 

RECOMANACIONS

 

La Subcomissió recomana les següents mesures promotores de l’RSE:

· Fomentar mesures d'autorregulació empresarial sectorial, impulsades per les associacions empresarials sectorials.

· Promoure accions de sensibilització, formació i intercanvi de bones pràctiques per a empreses

· Elaborar i difondre memòries de sostenibilitat

· Intensificar la transparència i el Bon Govern

· Impulsar l'elaboració de la triple memòria per part de totes les empreses cotitzades.

· Implantar a les empreses sistemes de gestió que integrin els aspectes ambientals, socials, econòmics i de qualitat.

· Importància d'unes relacions laborals de qualitat en l’RSE.

· Fomentar la igualtat entre homes i dones

· Promoure la investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) per a generar productes i serveis innovadors relacionats amb les noves demandes socials.

· L’RSE forma part d'una estratègia per a la millora de la productivitat. Concebre l’RSE com una exigència de la competitivitat global

· Promoure activitats d'acció social de l'empresa.

· Implantar programes de desenvolupament de proveïdors

Elaborar una política de compres i contractacions on prevalgui l’RSE de les empreses proveïdores.

 

Recomanacions destinades a les administracions públiques:

 

· Impulsar la Inversió Socialment Responsable (ISR)

· Promoure reduccions fiscals. Bonificacions en la Seguretat Social. Promoure un marc fiscal favorable per a les empreses

· Incloure en els plecs públics de compres i contractacions aspectes on prevalgui l’RSE

· Regular l'elaboració de memòries de sostenibilitat de les empreses de l'IBEX 35

· Promoure la Responsabilitat Social en la pròpia gestió de les Administracions públiques i Institucions dependents.

· Enfortir el moviment associatiu dels consumidors

Liderar iniciatives per a promoure Aliances Públic Privades per al desenvolupament vinculades a l'agenda de l’RSE i els Objectius del Mil·lenni.

 

Recomanacions destinades a altres actors:

 

· Promoure la incorporació de l'anàlisi ISR en les decisions d'inversió.

· Realització de campanyes de difusió del Consum Responsable

· Major implicació dels mitjans de comunicació

· Incorporar criteris de responsabilitat a la gestió de les organitzacions del tercer sector i empreses de l'Economia Social

· Cap a la societat responsable: promoure la Responsabilitat Social de totes les organitzacions

 

 

 

Si no veieu bé aquest correu, cliqueu aquí: www.collaboratio.net/newsletter

Si us voleu subscriure a aquest newsletter o no el voleu continuar rebent, ens ho podeu indAQUÍ car

Powered by iWith.org

Josep Maria Canyelles

mailto:[email protected]

670 600 223

Think Tank

Responsabilitat Global

català             castellà

· La RSE i les Pimes: curs d’estiu a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Juliol 2006 newsletter

· Conferència Inaugural del Fòrum de Joves Emprenedors de Jove Cambra Internacional. Vilafranca del Penedès, 7-9 de juliol.

· La Responsabilitat Social de la PIME. Trobades Empresarials org. per: Aj.de Vic, Cambra de Comerç, Universitat de Vic i Caixa manlleu. 24 d’octubre. Vic

· Properament: actes a Mataró, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Sitges i altres

Cuadro de texto: Alguns actes públics propers de Responsabilitat Global

 

La UOC, per mitjà del programa Universitat Oberta d’Estiu, ofereix un curs virtual, amb l’autoria i docència de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, pensat per a facilitar que la direcció de les PIMES pugui accedir a un marc formatiu, de reflexió i d’accés a informació assequible als seus interessos i inquietuds.

 

 

 

El promotor de la Subcomissió donarà a conèixer el document i intercanviarà punts de vista en dos esdeveniments propers

 

Carles Campuzano, diputat i impulsor de la Subcomissió, presentarà el resultat d’aquest llarg i intens procés en el marc de la Jornada sobre la Responsabilitat Social de l’Administració Pública i en el marc d’un curs online per a Pimes

Cuadro de texto: Al llarg del curs es farà un fòrum de debat virtual amb el diputat que va promoure la creació d’aquesta Subcomissió.

Fòrum de Debat amb 
Carles Campuzano
Diputat al Congrés i promotor de la Subcomissió d’RSE  
Cuadro de texto: Més informació i 
matrícula:
aquí
Cuadro de texto: A mesura que l’RSE ha esdevingut una pràctica reconeguda dins el món empresarial, s’han destapat noves preguntes: Quin ha de ser el paper de l’Administració Pública? Observar? Regular? Incentivar? Desenvolupar polítiques per a la pròpia Administració? Com es concreta en les Administracions Locals?Què vol dir Territoris socialment Responsables? Ha de ser aquest el repte de la RSA? Qui els lidera?
L’Associació Catalana de Municipis i Responsabilitat Global organitzen una jornada sobre l’RSA.

RSA

Cuadro de texto: !

 

Dimecres 12 de juliol

matí

 

Inscripció gratuïta

Es donaran materials

Més informació

Inscripció