JORNADA: LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RSA
!
Èxit rotund de la Jornada RSA
	
Més d'un centenar de participants han assistit a la Jornada de Responsabilitat Social de les Administracions Públiques organitzada per l'Associació Catalana de Municipis, i el think tank Responsabilitat Global. El balanç de l'acte, que s'ha desenvolupat a l'hotel NH Calderón de Barcelona, es pot qualificar com a molt positiu tant per l'alt nombre d'assistents com per la gran rellevància dels ponents que hi han intervingut.

Jordi Pujol, expresident de la Generalitat i que actualment presideix la fundació que porta el seu nom, ha protagonitzat la inauguració la Jornada, apostant per construir una Societat Responsable, concepte que enllaça amb els Territoris Responsables que posteriorment es va desenvolupar. 
Acompanyat pel president de l'ACM, Joan Maria Roig, i pel promotor de Responsabilitat Global, Josep Maria Canyelles, Pujol ha volgut destacar l'actual situació de paradoxa entre el sector privat, on les estratègies de Responsabilitat Social han anat adquirint un protagonisme cada cop més rellevant, enfront de la manca de debat que aquesta problemàtica ha suscitat en l'àmbit de l'Administració pública. En aquest mateix sentit, els discursos de Roig i Canyelles han coincidit a destacar la importància d'organitzar esdeveniments com el d'avui que permetin millorar el coneixement dels ens locals al voltant del tema de la Responsabilitat Social. Joan Maria Roig, president de l’ACM, va destacar el compromís del món local per avançar en la modernització, la innovació, els serveis i el bon govern.
El mateix Josep Maria Canyelles ha estat l'encarregat de dur a terme la primera ponència. En la seva intervenció, el promotor de Responsabilitat Global ha manifestat la necessitat que les administracions públiques desenvolupin línies equivalents a les de l'empresa privada que li permetin millorar el diàleg amb l'entorn, guanyar noves legitimitats, afinar l'impacte i l'eficiència, fonamentar el desenvolupament dels seus recursos humans i avançar cap als Territoris socialment Responsables.

Canyelles ha llançat un parell de propostes agosarades per als ajuntaments que vulguin avançar en l'RSA. La primera sobre la destinació social dels ingressos per multes per evitar la percepció ciutadana que se'n pugui fer un ús recaptatiu, mentre que la segona, encarada als treballadors públics, fa referència al voluntariat d'empresa, en la línia de la promoció de la implicació social que algunes empreses estan fent entre els seus treballadors com a mostra de sensibilitat però també com a estratègia de desenvolupament i gestió del canvi dels recursos humans.

A continuació, el Diputat i membre de la Comissió de Política Social del Congrés, Carles Campuzano ha pres la paraula. El congressista, recentment guardonat per la seva tasca d'impulsor de la Subcomissió que treballa per potenciar i promoure la Responsabilitat Social en les empreses, ha apel·lat a la importància que tindria el fet que l'administració pública impliqués directament el sector privat en les polítiques referents a la Responsabilitat Social: "L'RSE és una oportunitat per fer una nova societat millor (augment de l'esperança de vida, integració de la immigració, transformació de la família, individualització, preocupació pel medi ambient o l'explotació infantil...). Si volem fer sostenible aquest societat, hem de reclamar de les empreses la implicació en aquesta problemàtica."

En el panel s’ha comptat en diferents punts de vista, tant dels agents socials com del Tercer Sector. Carme Arolas de la Diputació de Barcelona va aportar les experiències que promouen amb el món municipal. José Carlos Eiriz (Sinergrup) va defensar la major capacitat d’inserció en uns territoris que vol responsables.

La Jornada ha conclòs amb els parlaments efectuats per part de Ferran Termes, president de l’ACCID i Josep Maria Matas, secretari general de l'ACM. En la seva intervenció, Matas ha qualificat d'èxit la Jornada, alhora que ha agraït la gran actitud participativa dels assistents a l'acte. El secretari general ha promès valorar la possibilitat de reeditar noves edicions de la Jornada sobre Responsabilitat Social, amb l'objectiu de poder fer-les extensives arreu de tot el territori. 	
Associació per a les Nacions Unides
Si no el veieu bé, cliqueu aquí: www.collaboratio.net/newsletter/?id=2006/07/19/01  En castellano: www.collaboratio.net/newsletter/?Apuestan por que la Administración siga a la empresa privada para llegar a 'Territorios Socialmente Responsables'

L’Administració Pública ha de posar en pràctica la seva pròpia Responsabilitat Social

Comprendre el que fan les empreses amb la seva RSE és un pas, però molt insuficient 
La visió acomodatícia segons la qual el sector públic ja és responsable socialment “per llei” està actuant com una autolimitació 

La Jornada organitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i Responsabilitat Global capta l’interès de l’Administració Local i de les organitzacions que més s’hi relacionen, obrint expectatives positives d’evolució en aquest sentit.
L’RSA també és d’interès per a les empreses

Una Administració Pública compromesa amb les pràctiques de Responsabilitat Social és un bon aliat per a desenvolupar uns Territoris Responsables on totes les parts, des de la cadena de proveïment fins a la ciutadania, comprenguin i ajudin a posar en valor els compromisos d’RS de cada empresa i organització i els permetin fer-ne un avantatge competitiu.

“Una empresa no pot exercir plenament la seva responsabilitat social si no ho fa en un context, un territori, on prevalgui aquest sentit de la responsabilitat de les empreses davant la societat”

Josep Maria Canyelles, promotor Responsabilitat Global
El promotor de Responsabilitat Global llança dues propostes per a la Responsabilitat Social de les Adm. Públiques

L’interès és fer veure l’amplitud de l’RSA i la capacitat de captar la complexitat de l’entorn, defugint el reduccionisme d’una RS identificada amb agendes 21, participació ciutadana, transparència o altres Proposta RSA 1:    Multes Responsables! 
En el marc de la Jornada RSA, Josep Maria Canyelles ha llançat una proposta dirigida especialment als Ajuntaments sobre la millora de la legitimitat corporativa a partir de les multes que s'imposen.

Les multes són un mal necessari de què es val l'administració pública per a exercir el poder que els ciutadans li hem delegat. Se suposa que haurien de ser un càstig i alhora un toc d'alerta per a no reiterar la mala conducta. 

Tanmateix, en més d'una ocasió el ciutadà pot veure's envaït per la sensació que les multes responen més a una voracitat recaptatòria que a un interès sincer per la millora de l'ordre i el respecte mutu. D'altra banda, el moment del pagament també és viscut com una sostracció de capital i no com una justa aportació a un erari públic que acaba beneficiant a tothom com a compensació del perjudici causat.

Es proposa que l'import total de les multes es destini a projectes d'entitats sense ànim de lucre (per accions socials, culturals, etc.). Es pretén trencar la sospita que les multes puguin ser usades amb finalitats recaptatòries i potser disminuir ni que sigui lleugerament la taxa d'impagament.

Els ajuntaments interessats en aquesta i altres propostes podeu demanar més informació posant-vos en contacte. 
Proposta RSA 2: Voluntariat dels treballadors públics 
Josep Maria Canyelles ha llançat una proposta dirigida tant als Ajuntaments com al conjunt de sector públic, per tal que promoguin programes de Voluntariat Corporatiu, a partir de la implicació d'aquells treballadors públics que voluntàriament vulguin comprometre's en accions socials d'entitats sense ànim de lucre.

Recentment algunes empreses en tot el món han desenvolupat programes per a promoure i facilitar que els propis treballadors s'impliquin en accions de voluntariat.
El voluntariat d'empresa el podem definir com el conjunt d'accions desenvolupades per part d'una empresa per iniciativa pròpia i de manera voluntària, dirigides a contribuir al desenvolupament social, cultural i ambiental de la comunitat, en què intervenen treballadors, com a part de l'estratègia de RSE.

Els programes de Voluntariat Corporatiu són una forma de mostrar i fer efectives les relacions de mútua confiança amb la comunitat, aportant valor a la comunitat, als treballadors i a la pròpia empresa. Certament pot semblar que una empresa ho faci com una pràctica d'acció social. Algú podria creure que fins i tot d'imatge! Però el més interessant és que la motivació ve donada per una recerca de nous estils de gestió del talent humà. Per a les noves necessitats de l'empresa, els nous contextos socials i les motivacions de les persones, els cursos de formació no tenen capacitat per alinear les persones vers l'estratègia i generar compromís... Calen altres eines, entre les quals models de gestió per valors, eines de comunicació de l'estratègia, enfocaments de responsabilitat social, etc. El voluntariat d'empresa o corporatiu té aquesta capacitat de facilitar el desenvolupament de valors i habilitats socials, aprendre a afrontar situacions diferents, treballar en equips diversos, compartir el coneixement, etc.

Josep Maria Canyelles té un ampli coneixement del món associatiu i de voluntariat com també de l'Administració Pública. A banda de la seva implicació com a voluntari en entitats educatives i culturals, ha dirigit l'Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, ha estat regidor de Plans Integrals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i ha dirigit la consultoria Projectes Socials de Fundació Pere Tarrés (URL).

Els ajuntaments, empreses públiques o altres ens de l'administració, podeu demanar més informació sobre aquest i altres programes posant-vos en contacte amb Josep Maria Canyelles. 
Com va sorgir la Jornada RSA: En la gestació de la Jornada RSA es va donar una triple circumstància:

L’interès de l’ACM en la Responsabilitat Social, ja materialitzat en la firma d’un conveni amb Responsabilitat Global, en la recerca d’una millor comprensió de l’RS de les empreses i el desenvolupament de models públics que anessin més enllà dels enfocaments més clàssics.

La vocació de Responsabilitat Global per promoure el concepte de Territoris Responsables, que ens porta a desenvolupar propostes i enfocaments d’RS no sols per a la gran empresa sinó també per a Pimes, ONGs, Ajuntaments, etc...

L’impuls definitiu per part de l’associació cultural Reeiximent, que agrupa treballadors de l’Administració Pública, i que va voler abordar aquest enfocament de la Responsabilitat Social com un pas més en els conceptes d’Ètica Pública i el rol del sector públic davant la societat.
Podeu demanar la comunicació de JM Canyelles sobre l’RSA 

DEMANAR PONÈNCIA
Josep Maria Canyelles
jmcanyelles@collaboratio.net
( 670 600 223 
skype: jmcanyelles
Entreu-hi       
Si us voleu subscriure al butlletí o no el voleu continuar rebent, ens ho podeu indicar aquí: ALTA  BAIXA 

Presentació
Butlletins
Publicacions