especial
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dimecres 1 de novembre de 2006, Responsabilitat Global ha volgut recollit les aportacions en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses que fan els programes de cadascuna de les cinc forces polítiques amb representació parlamentària.

Alhora, per tal d’ampliar la informació i matisar millor els compromisos, hem formulat tres preguntes als cinc caps de llista. 
Enllaç: www.collaboratio.net/newsletter/?id=2006/10/23/01
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dimecres 1 de novembre de 2006, Responsabilitat Global ha volgut recollit les aportacions en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses que fan els programes de cadascuna de les cinc forces polítiques amb representació parlamentària.

Alhora, per tal d’ampliar la informació i matisar millor els compromisos, hem formulat tres preguntes als cinc caps de llista. 
Les tres preguntes

Aquestes són les tres preguntes que els hem formulat i que podreu trobar íntegrament a cada document

1.- Quin ha de ser el rol de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses?

2.- Com afecta el concepte de Responsabilitat Social a la pròpia Administració Pública?

3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?
Artur 
Mas
José 
Montilla
Josep Lluís 
Carod-Rovira
Josep 
Piqué
Joan 
Saura


Convergència i Unió
Partit Socialista de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de Catalunya
Iniciativa per Catalunya -Verds - Euia
Accés document
Accés document
Accés document
Accés document
Accés document


El concepte d’RSE apareix explícitament a l’Estatut

El nou Estatut de Catalunya, en el seu article 45.5, on es refereix al Desenvolupament econòmic, estableix que “La Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l'empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir especialment l'economia productiva, l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites i mitjanes. La Generalitat ha de fomentar l'acció de les cooperatives i les societats laborals i ha d'estimular les iniciatives de l'economia social”. 

Així mateix, a l’article 46.1, de Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial, estableix que “Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l'adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional”. 
ANÀLISI

Tots cinc partits aposten per l’RSE i destaquen alhora el paper exemplar que correspon al sector públic


CiU aposta perquè Catalunya  treballi en la recerca d’un model propi d’RSE, que contempli la Pime i que sigui base per a la competitivitat. Es creu en el paper del sector públic i plantegen una política RSE del Pla de pensions públic.

El PSC dóna el protagonisme a l’empresa i destaca la rellevància per a la governança. Entre les mesures citen els parteneriats públic-privat. Proposen configurar un marc català per al desenvolupament de l’RSE, lligat a l’excel·lència empresarial.

ERC planteja que en el futur caldrà demanar RS a les empreses contractades per l’Administració; farien un codi ètic intern de l’Administració i promourien premis i l’RS vinculada als aspectes culturals i de projecció de la marca “Catalunya”.

El PPC destaca per la seva proposta de crear una Secretaria Sectorial d’RSE. Respecte a l’Adminis-tració Pública, fomentarien manuals de bones pràctiques internes, flexibilitzarien els horaris i vetllarien pel compliment de la Lismi.

ICV aporten l’element més discursiu i de reflexió sobre l’RSE, apostant-hi però destacant els mals usos que de vegades se’n fa. Proposen fer un marc legal i institucional i creuen que el sector públic ha de ser-ne el motor, amb els contractes, etc.
Extractes dels programes

Respecte als extractes dels programes de cada partit, es basa en una recerca exclusivament sobre l’expressió Responsabilitat Social o variants. 

En rigor cal dir, doncs, que dins els programes hi ha altres continguts absolutament pertinents que no hem entrat a analitzar. Entre aquests cal esmentar per exemple aspectes tant rellevants com el desenvolupament sostenible, o de tanta actualitat com conciliació de la vida laboral i familiar. 
Aprofitem per recuperar l’enllaç amb el reportatge que la revista Buen Gobierno va fer va uns pocs mesos sobre l’estat i les pers-pectives de l’RS a Catalunya a partir de l’opinió de diferents experts.
OPINIÓ

L’oportunitat de treballar per un país d’empreses responsables davant la societat i el món

Cal valorar molt positivament el fet que tots el partits polítics amb representació parlamentària es facin ressó de l’RSE i li atorguin una rellevància. De fet, el nou Estatut fa referència de manera explícita a l’RSE en el sentit que el govern l’ha de tenir en compte.

Cal fer notar que a banda de les referències a l’RSE, els seus programes parlen de Desenvolupament Sostenible, Conciliació i altres mesures. Tot i així, el fet d’assumir el concepte d’RSE suposa un pas més en la línia del que les empreses més avançades estan fent i del repte que aquest model de diàleg, de transparència i d’assumpció de les responsabilitats de cadascú més enllà del marc legal pot aportar.

En l’esforç per esdevenir una economia del coneixement, tal com es desprèn de la Cimera de Lisboa de la UE, el Govern de Catalunya hauria de ser el gran aliat d’aquelles empreses que vulguin optar per millorar les seves polítiques de responsabilitat social perquè aquesta és la visió de progrés que la societat demana i que l'economia necessita; és l'espai on el nostre país ha d'excel·lir, generant factors de millora de la governança.

Per això, l’RSE s’ha de promoure activament en tota mena d’empreses i s’ha d’incentivar adequadament en les Pimes, motor de la nostra economia i base del teixit productiu del país, en la mesura que no només ens referim a les necessitats socials i ambientals sinó també a la modernització dels processos productius i de gestió adequant-los a les noves realitats i predisposant-los a la captació d’oportunitats.

Cal valorar molt positivament el factor d’excel·lència que suposa la incorporació de l’RSE i la seva valuosa aportació tant a la cohesió social com a la millora de la competitivitat, fent més compatibles l’agenda social, política i econòmica.

La rellevància que aquest fenomen està prenent arreu del món i els canvis positius que està provocant en les empreses i en el seu context, ens marquen la voluntat de conformar un Model Català d’RSE, per adequar territorialment aquesta aposta voluntària de les empreses i promoure les millors bones pràctiques i sinèrgies, però sobretot per guanyar una identitat i carta de ciutadania responsable de les empreses catalanes al món conseqüent amb una societat que es vol cada dia més responsable.

Alhora, el Govern i l’Administració catalana han d’esdevenir un model en la seva pròpia responsabilitat davant la societat, a la qual serveixen, dignificant l’esfera pública, per mitjà de mecanismes de millora de la transparència i la rendició de comptes així com la presa en consideració dels punts de vista dels col·lectius i empreses que tinguin interessos o inquietuds legítimes.

Retornant a les propostes dels partits, cal emfasitzar que en tots els casos entenen que el paper del sector públic no és tant sols el de promoure aquest enfocament entre les empreses sinó també el de ser exemplars en la pròpia actuació. 

Josep Maria Canyelles
Promotor de Responsabilitat Global
22 d’octubre de 2006
jmcanyelles@collaboratio.net 
Josep Maria Canyelles
jmcanyelles@collaboratio.net
( 670 600 223 
skype: jmcanyelles
català      castellà 
Aquest butlletí mensual pretén ajudar a promoure la cultura de la Responsabilitat Social. Es fa en català i en castellà i el reben gratuïtament persones, empreses i organitzacions. Si coneixeu algú que li pugui interessar, reenvieu-li! Si us hi voleu subscriure o no el voleu continuar rebent, ens ho podeu indicar aquí: ALTA  BAIXA 
Altres organitzacions també expressen la seva opinió
Aquestes dues organitzacions empresarials de caràcter territorial han destacat pel seu compromís amb l’RSE
  Accés document    Accés document

Propers actes públics de Responsabilitat Global
TROBADESEMPRESARIALSVIC2006
2aXERRADA 90' 

Responsabilitat Social d'Empresa (RSE)
24 d'octubre - Edifici el Sucre

L’empresa responsable amb la comunitat i amb el propi desenvolupament
A càrrec de Josep M. Canyelles, promotor de Responsabilitat Global. Horari: 19.00 h – 20.30 h  
Inscripció 
VIC
MATARÓ

L’RSE davant les eleccions catalanes

Les tres preguntes

Aquestes són les tres preguntes que els hem formulat i que podreu trobar íntegrament a cada document

1.- Quin ha de ser el rol de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses?

2.- Com afecta el concepte de Responsabilitat Social a la pròpia Administració Pública?

3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?
Artur 
Mas
José 
Montilla
Josep Lluís 
Carod-Rovira
Josep 
Piqué
Joan 
Saura


Convergència i Unió
Partit Socialista de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de Catalunya
Iniciativa per Catalunya -Verds - Euia
Accés document
Accés document
Accés document
Accés document
Accés document


El concepte d’RSE apareix explícitament a l’Estatut

El nou Estatut de Catalunya, en el seu article 45.5, on es refereix al Desenvolupament econòmic, estableix que “La Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l'empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir especialment l'economia productiva, l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites i mitjanes. La Generalitat ha de fomentar l'acció de les cooperatives i les societats laborals i ha d'estimular les iniciatives de l'economia social”. 

Així mateix, a l’article 46.1, de Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial, estableix que “Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l'adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional”. 
ANÀLISI

Tots cinc partits aposten per l’RSE i destaquen alhora el paper exemplar que correspon al sector públic


CiU aposta perquè Catalunya  treballi en la recerca d’un model propi d’RSE, que contempli la Pime i que sigui base per a la competitivitat. Es creu en el paper del sector públic i plantegen una política RSE del Pla de pensions públic.

El PSC dóna el protagonisme a l’empresa i destaca la rellevància per a la governança. Entre les mesures citen els parteneriats públic-privat. Proposen configurar un marc català per al desenvolupament de l’RSE, lligat a l’excel·lència empresarial.

ERC planteja que en el futur caldrà demanar RS a les empreses contractades per l’Administració; farien un codi ètic intern de l’Administració i promourien premis i l’RS vinculada als aspectes culturals i de projecció de la marca “Catalunya”.

El PPC destaca per la seva proposta de crear una Secretaria Sectorial d’RSE. Respecte a l’Adminis-tració Pública, fomentarien manuals de bones pràctiques internes, flexibilitzarien els horaris i vetllarien pel compliment de la Lismi.

ICV aporten l’element més discursiu i de reflexió sobre l’RSE, apostant-hi però destacant els mals usos que de vegades se’n fa. Proposen fer un marc legal i institucional i creuen que el sector públic ha de ser-ne el motor, amb els contractes, etc.
Extractes dels programes

Respecte als extractes dels programes de cada partit, es basa en una recerca exclusivament sobre l’expressió Responsabilitat Social o variants. 

En rigor cal dir, doncs, que dins els programes hi ha altres continguts absolutament pertinents que no hem entrat a analitzar. Entre aquests cal esmentar per exemple aspectes tant rellevants com el desenvolupament sostenible, o de tanta actualitat com conciliació de la vida laboral i familiar. 
català      castellà 
Aquest butlletí mensual pretén ajudar a promoure la cultura de la Responsabilitat Social. Es fa en català i en castellà i el reben gratuïtament persones, empreses i organitzacions. Si coneixeu algú que li pugui interessar, reenvieu-li! Si us hi voleu subscriure o no el voleu continuar rebent, ens ho podeu indicar aquí: ALTA  BAIXA 
Altres organitzacions també expressen la seva opinió
Aquestes dues organitzacions empresarials de caràcter territorial han destacat pel seu compromís amb l’RSE
  Accés document    Accés document

Propers actes públics de Responsabilitat Global
TROBADESEMPRESARIALSVIC2006
2aXERRADA 90' 

Responsabilitat Social d'Empresa (RSE)
24 d'octubre - Edifici el Sucre

L’empresa responsable amb la comunitat i amb el propi desenvolupament
A càrrec de Josep M. Canyelles, promotor de Responsabilitat Global. Horari: 19.00 h – 20.30 h  
SEMINARI RSE:
Marca de Qualitat
Ponent: Josep Maria Canyelles

Dimecres 22 de novembre
18’30 a 21,30 h
C. Francisco Herrera, 70 · Tel. 93 758 2131
Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
Presentació
Butlletins
Retalls Premsa
Publicacions