Enllaç: www.collaboratio.net/newsletter/?id=2007/01/21/01      Castellano: www.collaboratio.net/newsletter/?id=2007/01/21/02 
Josep Maria Canyelles
jmcanyelles@collaboratio.net
( 670 600 223 
skype: jmcanyelles
català      castellà 
Aquest butlletí mensual pretén ajudar a promoure la cultura de la Responsabilitat Social. Es fa en català i en castellà i el reben gratuïtament persones, empreses i organitzacions. Si coneixeu algú que li pugui interessar, reenvieu-li! Si us hi voleu subscriure o no el voleu continuar rebent, ens ho podeu indicar aquí: ALTA  BAIXA 
Presentació
Butlletins
Retalls Premsa
Publicacions
RSE i clients
En una economia de l’oferta, enmig de tantes possibilitats per triar i sovint amb diferències limitades pel que fa a preu, qualitat i servei, oferta, els clients es poden permetre de tenir en compte altres criteris de compra. No solament aquell client més conscient sinó que tot un segment creixent de ciutadans tendiran a fer ús de criteris al voltant de la responsabilitat associada a l’empresa.

Aquest fet és positiu per a les empreses que fan bé la seva feina perquè no concentra tota la decisió en els moments de la veritat (l’acte de compra) sinó que hi ha altres circumstàncies concurrents. Encara és més positiu per a les empreses que fan de la Responsabilitat una estratègia de gestió i de creació de valor, perquè la seva legítima expectativa de retorn es produirà amb major solidesa. Finalment, és positiu per a l’economia perquè tendeix a expulsar aquelles empreses que no compleixen amb les expectatives -no solament les comercials- de la societat. De manera que si una empresa no està a la Societat, la societat la pot expulsar del mercat. 
 
Ens diuen que avui el client és el rei en el sentit que té el poder a les seves mans. No sols pot triar entre una gran oferta sinó que té dret a queixar-se, tornar el producte, accedir a la competència… La satisfacció del client és una mesura sobre com aquest percep globalment el producte, és a dir, el conjunt d’atributs que conformen la proposta de valor que l’empresa li formula: la marca, el servei, el preu, la distribució... 

Per això, cal pensar en el client com un soci, com a part de nostra empresa per al desenvolupament de processos i producte. I per això cada cop més anem pensant en el client com a camí per a repensar la gestió de les empreses i els seus propis valors i estratègies.

Quan intentem trobar models de gestió que donin resposta simultània a les inquietuds de totes les diferents parts (clients, treballadors, …) estem fent un esforç d’RSE. Per exemple, algunes empreses opten perquè la seva plantilla trobi la màxima equivalència amb la societat que l’envolta. Aquesta acció amb un fort component social comporta alhora una major capacitat d’entendre la societat, aporta processos de creativitat interns, dinamisme i capacitat d’adaptació en profunditat als interessos i satisfaccions actuals i d’anticipació al futur. La millor manera d’entendre els clients és comprenent la societat.

El llindar entre el que seria una pràctica d’RSE i altres accions que no rebin aquesta consideració de vegades no és fàcil de definir per tal com depèn no només de les característiques de l’acció en si sinó també de la intenció i les estratègies en què s’emmarca. Per això, lluny de definicions simples i abocades a una mentalitat de check list, entenem l'RSE com una política d’empresa segons la qual una organització incorpora estratègicament en els seus processos de creació de valor els interessos i inquietuds de tots els agents que legítimament prenen part en seu interès, amb una legítima expectativa del seu reconeixement.

Aquest comportament basat en el diàleg i en la bona ciutadania corporativa s’orienta a una visió estratègica de millora de la gestió dels seus actius intangibles (talent orientat a la creativitat, comprensió de la societat, confiança dels clients, solidesa de les relacions, llicència social per operar, reputació, marca...) i pretén garantir la sostenibilitat del propi projecte empresarial. 

Accedir al text 


Josep Maria Canyelles
Responsabilitat Global
Gener 2007

Newsletter mensual de Responsabilitat Global

Un butlletí que pretén ajudar a 
promoure la cultura de la Responsabilitat Social. 

Es divulga en català i en castellà i el reben gratuïtament 
persones, empreses i organitzacions. 

Subscriviu-vos-hi AQUÍ
i recomaneu-lo a qui li 
pugui interessar 
Newsletter mensual
Nota de servei (o de mal servei)
Per als autònoms, les petites empreses i tots els professionals que no tenim una capacitat de fer força davant certs proveïdors de serveis, massa sovint hem de patir les conseqüències d’un mal servei sense la possibilitat real de plantar cara i exigir unes responsabilitats que ni els poders públics poden fer prevaler. [.......]
Ja que la llei no hi arriba prou bé, seria bo que aquestes empreses incorporessin criteris de Responsabilitat Social que milloressin el servei als seus clients i parts interessades, especialment a aquelles més febles i amb menys capacitat de fer valer els seus legítims interessos.

Parlem d’aspectes que afecten més que la qualitat de les empreses. Parlem de la seva responsabilitat i de la seva voluntat de col·laborar a construir un espai social i empresarial d’excel·lència i que la seva mediocritat o relaxament envers aquells clients merament numeraris deixés pas a una veritable voluntat de superació.

Llegir text sencer al blog
2a edició del curs online de Responsabilitat Social per a PIMES a la UOC
Accés a més informació 
El curs disposa de materials elaborats específicament i d’una metodologia participativa i interactiva i, també en format virtual, s’hi faran dos fòrums de debat amb dues persones significatives en l’RS a casa nostra: l’un des de la perspectiva de les polítiques públiques i l’altre des de la pràctica reconeguda i reeixida: 

Fa unes setmanes, a mitjan desembre de 2006, va tenir lloc la presentació del material resultant del treball de la Subcomissió del Congrés dels Diputats, que marcarà la línia de quin ha de ser el paper que l’Administració Pública ha de tenir en el desenvolupament de l’RSE. Amb aquest motiu al llarg del curs es farà un fòrum de debat virtual amb el diputat que va promoure la creació d’aquesta Subcomissió. Fòrum de Debat amb Carles Campuzano, diputat al Congrés i promotor de la Subcomissió d’RSE.

Entre les Pimes de casa nostra que mereixen un ampli reconeixement sobre el seu compromís amb l’RSE, trobem KH Lloreda, amb seu a Canovelles. Disposa d’una política d’RSE centrada en la millora contínua del seu sistema de gestió, cercant la satisfacció de totes les parts interessades, amb les quals interactua segons les pautes que marca el seu Codi Ètic. Per això ens agradarà tenir un fòrum de Debat amb Josep Maria Lloreda, president de KH Lloreda. www.khlloreda.com