Enllaç: www.collaboratio.net/newsletter/?id=2008/01/12/01      Castellano: www.collaboratio.net/newsletter/?id=2008/01/12/02  
Josep Maria Canyelles
jmcanyelles@collaboratio.net
( 670 600 223 
skype: jmcanyelles

Presentació    Butlletins
Aquest butlletí es fa en català i en castellà i el reben gratuïtament persones, empreses i organitzacions. 
Si us hi voleu subscriure o no el voleu continuar rebent, ens ho podeu indicar aquí: ALTA  BAIXA 
CONEGUEU ALTRES PROPOSTES FORMATIVES DE 


Aquest butlletí mensual té per objectiu ajudar a promoure la cultura de la     Responsabilitat Social
Cursos online a la UOC:
Responsabilitat social de l'empresa: una aposta per la creació de valor en les pimes
La Universitat Oberta de Catalunya, per mitjà del programa de Cursos d’Estiu, ofereix un curs virtual, amb l’autoria i docència de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, pensat per a facilitar que la direcció de les PIMES pugui accedir a un marc formatiu, de reflexió i d’accés a informació assequible als seus interessos i inquietuds.  

El curs disposa de materials propis i d’una metodologia participativa i interactiva.
Responsabilitat Social per a les PIMES

La Responsabilitat Social és un repte assumible per a la petita i mitjana empresa, la qual sovint ja desenvolupa pràctiques d’excel·lència social en la seva dimensió interna. 

Per això, avui les pimes estan comprenent l’avantatge competitiu de gestionar de manera integrada i estratègica la seva pròpia Responsabilitat davant la societat i davant les parts interessades començant per les més directament relacionades, els treballadors, els clients i la cadena de proveïment, sense desatendre el marc de relació amb l’exterior amb el qual és possible treballar per un creixement de la confiança i un desenvolupament mutu.

Josep Maria Canyelles
Responsabilitat Global
Gener 2008
Inclou dos debats amb persones significatives en l’RSE a casa nostra: des de la perspectiva de les polítiques públiques i des de la pràctica empresarial: 
Aquest curs acull en cada edició la participació d’un dirigent d’alguna pime significada pel seu compromís amb l’RSE. Anteriorment hi han participat Xavier Martínez, dir.gen. de TECNOL, i Josep Maria Lloreda, president de KH Lloreda
Fa uns mesos va tenir lloc la presentació del material resultant del treball de la Subcomissió del Congrés dels Diputats, que ha de marcar el paper de l’Administració Pública en el desenvolupament de l’RSE, i properament es vol crear un Consell Estatal d’RSE
Fòrum de Debat amb 
Carles Campuzano
Diputat al Congrés i promotor de la La Fageda és una cooperativa catalana d’iniciativa social sense ànim de lucre. Elaboren els coneguts iogurts artesanals però la finalitat és la integració sociolaboral de les persones de la comarca de la Garrotxa amb capacitats diferents...
Fòrum de Debat amb 
Cristóbal Colón
President de 
La Fageda
www.fageda.com 
 
5a edició (català) 
6a edició (castellà) 
Més  info
Noves edicions