Enllaç:  www.collaboratio.net/newsletter/2009/04/22/01                    Castellano:  www.collaboratio.net/newsletter/2009/04/22/02  

Aquest butlletí mensual té per objectiu  ajudar a promoure la cultura de la       
Responsabilitat Social

Formulari de bones pràctiques d’RSE en comerç detallista

 

Col·laboreu-hi: que es puguin compartir!

La Responsabilitat Social del Comerç detallista: col·laboreu a identificar bones pràctiques locals 

Us demanem la vostra col·laboració per a identificar bones (o males) pràctiques en el camp de la Responsabilitat Social en el sector del comerç detallista: botigues, cadenes comercials, mercats, zones urbanes comercials... Pot haver-hi multitud d'aspectes: 
accessibilitat , laborals, formació, conciliació, integració de col·lectius, consum responsable, la selecció i la informació sobre productes, el comerç just, ambientals, mobilitat, recollida selectiva, repartiment , estalvi energètic, salut i seguretat, cadena de proveïment , valors publicitaris, associacionisme, relacions amb el veïnat i amb la competència, resolució de conflictes, acció social i comunitària, la cultura, la llengua i la disponibilitat lingüística, model comercial, model gestió RS, respecte clientela, acolliment persones grans o col·lectius amb dificultats, compliment legal, protecció dades, distintius, impactes econòmics, impactes agregats entre establiments zona...
Les dades obtingudes seran per a proveir l'Observatori del Comerç i dels Serveis de Catalunya (Generali-tat de Catalunya) amb casos d'interès que permetin conèixer millor la implantació de l'RS en el sector detallista i poder fomentar l'RS en aquest sector a partir de la divulgació de casos.

Gràcies per ajudar-nos a identificar casos!! Sense la col·laboració de persones sensibles a l'RS no podríem arribar a aconseguir gaires dades d’esta-bliments de petita dimensió... Tot i que l'estudi es limita a Catalunya, també agrairem les aportacions de casos de qualsevol altre país que permetin valorar tendències i altres realitats.  [llegir més]

La Responsabilitat Social del Comerç detallista: col·laboreu a identificar bones pràctiques locals 

Us demanem la vostra col·laboració per a identificar bones (o males) pràctiques en el camp de la Responsabilitat Social en el sector del comerç detallista: botigues, cadenes comercials, mercats, zones urbanes comercials... Pot haver-hi multitud d'aspectes: 
accessibilitat , laborals, formació, conciliació, integració de col·lectius, consum responsable, la selecció i la informació sobre productes, el comerç just, ambientals, mobilitat, recollida selectiva, repartiment , estalvi energètic, salut i seguretat, cadena de proveïment , valors publicitaris, associacionisme, relacions amb el veïnat i amb la competència, resolució de conflictes, acció social i comunitària, la cultura, la llengua i la disponibilitat lingüística, model comercial, model gestió RS, respecte clientela, acolliment persones grans o col·lectius amb dificultats, compliment legal, protecció dades, distintius, impactes econòmics, impactes agregats entre establiments zona...
Les dades obtingudes seran per a proveir l'Observatori del Comerç i dels Serveis de Catalunya (Generali-tat de Catalunya) amb casos d'interès que permetin conèixer millor la implantació de l'RS en el sector detallista i poder fomentar l'RS en aquest sector a partir de la divulgació de casos.

Gràcies per ajudar-nos a identificar casos!! Sense la col·laboració de persones sensibles a l'RS no podríem arribar a aconseguir gaires dades d’esta-bliments de petita dimensió... Tot i que l'estudi es limita a Catalunya, també agrairem les aportacions de casos de qualsevol altre país que permetin valorar tendències i altres realitats.  [llegir més]

La Responsabilitat Social del Comerç detallista: col·laboreu a identificar bones pràctiques locals 

Us demanem la vostra col·laboració per a identificar bones (o males) pràctiques en el camp de la Responsabilitat Social en el sector del comerç detallista: botigues, cadenes comercials, mercats, zones urbanes comercials... Pot haver-hi multitud d'aspectes: 
accessibilitat , laborals, formació, conciliació, integració de col·lectius, consum responsable, la selecció i la informació sobre productes, el comerç just, ambientals, mobilitat, recollida selectiva, repartiment , estalvi energètic, salut i seguretat, cadena de proveïment , valors publicitaris, associacionisme, relacions amb el veïnat i amb la competència, resolució de conflictes, acció social i comunitària, la cultura, la llengua i la disponibilitat lingüística, model comercial, model gestió RS, respecte clientela, acolliment persones grans o col·lectius amb dificultats, compliment legal, protecció dades, distintius, impactes econòmics, impactes agregats entre establiments zona...
Les dades obtingudes seran per a proveir l'Observatori del Comerç i dels Serveis de Catalunya (Generali-tat de Catalunya) amb casos d'interès que permetin conèixer millor la implantació de l'RS en el sector detallista i poder fomentar l'RS en aquest sector a partir de la divulgació de casos.

Gràcies per ajudar-nos a identificar casos!! Sense la col·laboració de persones sensibles a l'RS no podríem arribar a aconseguir gaires dades d’esta-bliments de petita dimensió... Tot i que l'estudi es limita a Catalunya, també agrairem les aportacions de casos de qualsevol altre país que permetin valorar tendències i altres realitats.  [llegir més]

Debat “Responsabilitat Social Corporativa en el comerç»

 

Us convidem a visualitzar un resum del debat organitzat per la Diputació de Barcelona.

Notícies i articles recents sobre RSE i comerç

19.04.09 Un centre comercial faci­lita la lactància

14.04.09 La Tavella, una botiga regentada per persones amb dism.

19.03.09 Es presenta el màster de Comerços que inclou l'RSE

26.3.09 Reconeixement a la Fun­dació Barcelona Comerç...

3.1.09 L’ADEG promou la compra «al costat de casa»

27.5.08  Seixanta establiments de Cambrils participen en el Volunt...

26.10.07 'Vendre una moto'

29.4.07  Reconeixement de comer­ços responsables a Terrassa

 

¨ Article “comerços responsables socialment”

¨ Article “RSE i Comerços”

"No és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més in­tel·ligent, sinó aquella que millor s'adapta als canvis"                                        

Charles Darwin, 1809-1882

 Josep Maria Canyelles

[email protected]

( 670 600 223

   Presentació  

Memòria ppt 2007

Memobloc 2006 2007 2008 2009

bones pràct. males pràct.  

formació

esdevenim.

Aquest butlletí es fa en català i en castellà i el reben persones, empreses i organitzacions. 
Si coneixeu algú que li pugui interessar, reenvieu-li!     ALTA   BAIXA