Enllaç:  www.collaboratio.net/newsletter/2009/04/30/01                    Castellano:  www.collaboratio.net/newsletter/2009/04/30/02  

Aquest butlletí mensual té per objectiu  ajudar a promoure la cultura de la       
Responsabilitat Social

Jornada dins el programa RSE.PIME del Departament de Treball i el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya

Jornada de Difusió de l’RSE
La jornada és oberta a l’empresariat i a altres públics i tindrà lloc el 13 de maig a la Casa Llotja de Mar 

Programa   Invitació

Darrers articles i reflexions

¨ Civisme empresarial, arti­cle a xarxanet.org sobre la cultura del treball.

Per no instal·lar-se en la me­diocritat, les empreses hauri­en de construir una nova cul­tura empresarial i organitzati­va que encaixi amb els nous valors emergents al voltant del treball. Fer l'esforç de se­duir el màxim de persones amb la seva cultura corporati­va és una manera d'incorporar-los a la cultura del treball i de l'esforç, fet que redundarà en positiu per a l'empresa però també per a la societat. Re­nunciar a fer pedagogia impli­ca [...] [llegir article]

¨ Tibet: Assassinat a la neu

¨ És sexista aquesta foto?

¨ El "racisme dolç"

¨ Codorniu estudia reduir el pes de les ampolles

¨ Obrir empreses al públic

¨ Demà faré il·legalitat  

Coneixeu algun petit comerç

amb pràctiques ambientals, soci­als, laborals, de producte, etc. interessants?

L’RSE del Comerç detallista: 
col·laboreu a identificar bones pràctiques locals 
Accés al Formulari

 Josep Maria Canyelles

[email protected]

( 670 600 223

   Presentació  

Memòria ppt 2007

Memobloc 2006 2007 2008 2009

bones pràct. males pràct.  

formació

esdevenim.

Aquest butlletí es fa en català i en castellà i el reben persones, empreses i organitzacions. 
Si coneixeu algú que li pugui interessar, reenvieu-li!     ALTA   BAIXA