Si no veus correctament aquest butlletí clica aquí­

La Responsabilitat Social del sector detallista: es publiquen bones pràctiques de grans cadenes i de botigues familiars


  • L'Observatori del Comerç de la Generalitat de Catalunya publica casos de bones pràctiques d'RSE en el sector detallista
  • Un estudi mostra com, al costat de les grans cadenes de distribució, també els petits comerços poden adquirir compromisos d'RSE
  • Els casos d'RSE en microempreses i petits comerços familiars té un caràcter pioner dins l'RSE
  • Les bones pràctiques i l'estudi han estat elaborats per Josep Maria Canyelles, expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global
Els últims anys moltes empreses han desenvolupat la seva responsabilitat social empresarial (RSE), en considerar que la integració de les preocupacions socials i ambientals en la seva manera de fer negocis forma part d’una nova sensibilitat empresarial necessària i cada cop més premiada per la clientela.

Aquest enfocament de gestió, que consisteix a ser sensible amb les inquietuds que expressa la societat, també és apropiat per al sector detallista. Fins i tot per a un petit establiment és possible integrar bones pràctiques
que mostrin millores en aspectes com ara l’ecoeficiència, l’accessibilitat, la recollida selectiva, el respecte i l’ètica respecte als clients, la selecció dels productes, la compra local, el foment de la llengua catalana, la contractació responsable, la conciliació, la formació i la implicació a la comunitat, entre d’altres.

L’RSE en el sector del comerç detallista va adquirint rellevància perquè es troba entre uns fabricants que comencen a incorporar criteris d’RSE i una clientela cada cop més sensible i informada
. Els casos que trobareu tot seguit mostren com l’RSE no només integra punts de vista ètics, socials i ambientals, sinó que representa un factor de competitivitat i sostenibilitat empresarial.:Foto de FemCadena
Les bones practiques s’han identificat en el marc d’un estudi més ampli realitzat durant el primer trimestre del 2009, que va servir per elaborar un marc conceptual de l’RSE
 aplicada al sector detallista i per determinar quina tipologia de bones pràctiques s’hi porten a terme. A partir d’aquest marc s’han elaborat fitxes sobre els casos de bones pràctiques en 16 empreses (xifra provisional).
 
Les fitxes han estat elaborades per Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) a partir d’entrevistes i la documentació subministrada per cada empresa. S'ha tingut en compte uns criteris de selecció orientats a garantir la qualitat i la diversitat:
  • Formalització del compromís en RSE.
  • Integració estratègica de l’enfocament d’RSE.
  • Diversitat d’aspectes tractats en les bones pràctiques.
  • Diversitat empresarial (per grandària, sector i àmbit territorial).
El menor coneixement del concepte entre les empreses més petites juntament amb el caràcter familiar i les dimensions més abastables, fa que la manera que com es porta a terme l’RSE presenti diferències importants respecte a les empreses més grans. Mentre que les grans companyies presenten un model on l’RSE és gestionada de manera més conscient, planificat i transversal, detectant riscos i oportunitats, en el cas de les pimes i sobretot de les microempreses sovint l’RSE respon a un model on els valors personals marquen els valors corporatius, la metodologia pren un caràcter més intuïtiu, o per exemple els processos de diàleg formen part del dia a dia sense necessitat d’estructurar-los.
 
Conseqüentment en les fitxes es poden apreciar diferències, ja que a les empreses grans se’ls demana una sistematització i un abordatge de la globalitat dels aspectes de la gestió empresarial, mentre que en les petites és més habitual reflectir bones pràctiques de forma més concreta en determinats àmbits d’actuació. Més enllà de la profunditat metodològica o sistemàtica, o la quantitat de bones pràctiques que duen a terme, cal fer notar que el compromís de les empreses amb l’RSE s’ha de mesurar per l’esforç que hi dediquen, la convicció amb què hi treballen, i el fet que formi part d’una visió estratègica i no únicament filantròpica.

Accés a les fitxes  (web del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa)
Veure continguts a Responsabilitat Global sobre RSE en el sector detallista:
 

Articles i reflexions

 

Ja podeu accedir a la ISO 26000

El text de la norma recull bones pràctiques en diferents aspectes: medi ambient, drets humans, pràctiques laborals, govern de l'organització, temes de consumidors, involucrament de la comunitat i desenvolupament de la societat, i pràctiques operacionals justes.

Fa sis setmanes vam publicar l'article Habemus normam 26000 on donàvem a conèixer que finalment s'havia aprovat la norma ISO 26000, de Responsabilitat Social, després de 5 anys de reunions per a establir els consensos. Amb totes les mancances i limitacions que es vulgui, la norma ISO 26000 és l'únic esforç internacional rellevant que pugui tenir capacitat per generalitzar aquest enfocament de gestió, si bé en altres moments tambés hem alertat que pot estendre tant l'RSE que li llevi el sentit estratègic i l'acabi pervertint en una mera etiqueta adotzenada i amb poca capacitat d'aportar valor real. Ja podeu accedir a la ISO 26000 (per cert, pagant 140 euros)!
 

Propers esdeveniments d'RSE

Continua la dinàmica que ha fet possible un 2010 amb una gran intensitat en activitats de foment de l'RSE i cursos de capacitació. Aquests són els propers desenvolupats per Responsabilitat Global:
Berga. 3 de novembre. Taller RSE i turisme. Cambra de Comerç/Diputació BCN
Lleida. 11 de novembre. Presentació programa Incorpora. CaixaFòrum. La Caixa. Cambra de Comerç
Tàrrega. 18 de novembre. Associació Alba
Vilafranca del Penedès.19 de novembre. Taller RSE. Fundació ProPenedès.
Sant Sadurní d'Anoia. 19 de novembre. Presentació de la marca "Som Sant Sadurní". Ponència sobre RSE i territori socialment responsable
Còrdova. 24 de novembre.
Burgos. 25 de novembre. Cámara de Comercio de Burgos
Barcelona. 30 de novembre i 2 de desembre. Curs "La relació entre les empreses i el Tercer Sector". Fundació Pere Tarrés.
Barcelona. 30 de novembre. Jornada de Voluntariat d'Empresa del sector ambiental.
El Vendrell. 14 de desembre. Taller d'RSE per a pimes i microempreses. Ajuntament del Vendrell-L'Eina i Diputació de Tarragona
Llavaneres. 15 de desembre. 3r cicle d'RSE. L’RSE de petites empreses, microempreses, comerços, relació amb la clientela

ALTRES CONTINGUTS

RSE i turisme

RSE de pimes, microempreses i emprenedors

Altres
Igualtat
RSA (Administració Pública)
Voluntariat

RSE i Innovació
Vídeos interessants
  • Altres articles
Josep Maria Canyelles
[email protected]
670 600 223
Presentació
Memòria ppt 2007
Memobloc 2006 2007 2008 2009 2010
Llegiu altres continguts recents
reflexions
articles
newsletters
publicacions
RSA (públic)
RSO (ONL)
RSU (univ)
pimes
TSR territ.resp
bones pràct.
males pràct.
formació
esdeveniments
social
ambiental
drets hum.
concil
comunitat
llengua
voluntariat
laboral
diversitat
igualtat
transp
client
Aquest butlletí es fa en català i en castellà i el reben persones, empreses i organitzacions.
Si coneixeu algú a qui li pugui interessar, reenvieu-li!           ALTA         BAIXA