Si no veus correctament aquest butlletí clica aquí­

Nota tècnica sobre la responsabilitat social de les administracions públiques

S'ha publicat un nou número de la revista "Contabilidad y dirección" dedicada en aquesta ocasió a les noves tendències en gestió pública. Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Hi publiquen diversos autors, un dels quals és Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, que presenta una nota tècnica sobre la responsabilitat social de les administracions públiques (pàgs 77-103).

La publicació disposa d'una primera part amb notes tècniques
  • Eficacia, Eficiencia y Gasto Público. ¿Cómo mejorar? Diego Prior
  • La Ley de Economía Sostenible: la sostenibilidad financiera del sector público. María Petra Sáiz
  • El análisis de los estados financieros en el sector público: el caso de los ayuntamientos. Jordi Mabras
  • La gestión de costes en el sector público. Pilar Soldevila y Carlos Vivas
  • Responsabilidad social de las administraciones públicas. Josep Maria Canyelles
  • Aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración pública. Luis Pardo
A la segona part es recullen articles doctrinals i a la tercera casos pràctics. La revista, editada al 2011, és en castellà, té un total de 253 pàgines i resumeix així el seu contingut:

En els darrers temps el sector públic s'ha convertit en el centre de totes les mirades al convertir-se en l'executor de retallades de despesa dirigides a trobar l'estabilitat pressupostària. Més que mai, per tant, es necessària una adequada gestió dels recursos públics de manera que es pugui seguir manenint el nivell i qualitat dels serveis que fins ara es prestaven però contant amb una estructura de despesa inferior. Aquest número se centra en l'anàlisi de la gestió pública des de diferents perspectives amb la fi de proporcionar eines amb les que abordar aquesta nova època para la que sense dubte necessitem també noves solucions. Pel que fa a l'article de Josep Maria Canyelles sobre la responsabilitat social de les administracions públiques, aquest n'és el resum i les conclusions:

Resum La vinculació de les Administracions públiques amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) pot concebre’s sota una doble perspectiva, la promoció entre les empreses (RSE) o bé l’aplicació interna. Aquesta nota se centra en la segona. Malgrat que la gestió de la Responsabilitat Social de les Administracions Públiques (RSA) implica un seguit d’accions molt diverses i de gran riquesa metodològica, sovint s’han simplificat a un seguit d’aspectes molt concrets com la introducció de clàusules socials, l’elaboració de codis ètics i la publicació de memòries de sostenibilitat. L’article situa reptes en l’RSA com la millora de la governança, l’eficàcia i eficiència de les polítiques públiques, la participació, el diàleg amb els grups d’interès, la transparència, la legitimitat, el desenvolupament de Territoris Socialment Responsables o la mateixa formalització de la gestió de l’RSA.

Conclusions El desenvolupament de la Responsabilitat Social per part de certes empreses està suposant una pressió cap a la resta dels seus respectius sectors però també cap al mateix sector públic. Així, les polítiques de promoció de l’RSE poden perdre legitimitat si no es fan des de l’exemplaritat o, pel cap baix, des de l’inici de processos de gestió de la pròpia responsabilitat social.

Les organitzacions que han anat integrant l’RSC s’han vist motivades per diferents inductors, un dels quals la pressió per part dels grups d’interès. Però sobretot ha estat l’evolució en el propis models de gestió. En el cas de l’AP, l’aplicació d’alguns models d’excel·lència com l’EFQM o els compromisos adquirits arran de Plans Estratègics, les Cartes del Ciutadà, o les Agendes 21 han afavorit la incorporació dels conceptes de RSE. Finalment, algunes pràctiques concretes com les de conciliació de la vida laboral i familiar, pel que fa als propis treballadors, o les de participació ciutadana, pel que fa als grups socials, també han propiciat una lògica que apunta vers l’RSC. Però l’RSC de les APs es queda en un estadi molt tècnic i operatiu, sense vinculació al model organitzatiu o al posicionament corporatiu si no es vincula a reptes més estratègics com la necessitat d’abordar nous reptes complexos que presenta la nostra societat i la necessitat d’abordar la gestió del canvi a nivell de la pròpia organització.


Per això, cal tenir certes prevencions cap a un model que es basi fonamentalment en la introducció de clàusules socials, codis ètics i memòries de sostenibilitat si no es pot garantir que aquestes iniciatives tenen la qualitat i profunditat que les situï certament en el camp de la gestió de l’RSC i no en meres eines formals o comunicatives. Les clàusules socials haurien de comportar un procés de diàleg obert amb el conjunt de proveïdors i específicament amb el concessionari o proveïdor per tal de millorar i aprofundir en el sentit de la clàusula social. Els codis ètics haurien de ser una documentació d’una voluntat profunda de gestionar els valors de l’organització. Les memòries d’RSC haurien de ser l'instrument per excel·lència de comunicació del rendiment i els compromisos reals de l’organització en les diverses matèries que recull l’RSC. I aquestes tres eines s’haurien de veure fonamentades amb compromisos i accions que desenvolupin l’RSC més pròpia de les APs, les que pretenen abordar plenament la gestió de la legitimitat pública, el bon govern, la transparència, l’eficàcia i eficiència de les polítiques públiques, o el diàleg amb els grups d’interès.


Articles

La nova Comunicació de la Comissió Europea

Portada document
Responsabilitat Global ofereix la traducció de la nova comunicació de la Comissió Europea sobre Responsabilitat Social de les Empreses, on es defineix l'estratègia renovada de la UE per al període 2011-2014.
  • Aquesta traducció, feta per Josep Maria Canyelles, a partir de l'original anglès, millora els errors de traducció de la versió d'autor desconegut que circula en castellà.
  • També ens vam fer càrrec de la traducció de la comunicació anterior, corresponent al 2006.

COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL, AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU I AL COMITÈ DE LES REGIONS
Estratègia renovada de la UE per 2011-2014 sobre la responsabilitat social de les empreses

1. INTRODUCCIÓ

La Comissió Europea va definir, en el seu moment, el concepte de la responsabilitat social de les empreses (RSE) com «un concepte per mitjà del qual les empreses integren voluntàriament les inquietuds socials i ambientals en les seves operacions comercials i en les relacions amb els seus interlocutors».
 
L’RSE es refereix a les accions de les empreses que van més enllà de les seves obligacions jurídiques cap a la societat i el medi ambient. Algunes mesures reguladores creen un entorn més propici perquè les empreses assumeixin voluntàriament la seva responsabilitat social. [continuar llegint en PDF]

Valoración de la jornada sobre gestión lingüística en las empresas (Elgoibar - Euskadi)

Foto Josep Maria Canyelles intervenint
Ofrecemos la valoración, los vídeos y las fotos de la jornada que tuvo lugar el mes pasado en Elgoibar (Euskadi) y donde desarrollamos una ponencia sobre Responsabilidad Social y Gestión lingüística de las Empresas.

Jornada 30+10, 6º edición: Videos y referencias de las ponencias ofrecidas en la jornada sobre gestión lingüística en la empresa del IMH del 17/11/2011

    Programa de la jornada
    Vídeos de las intervenciones
    Conferencia de Josep Maria Canyelles sobre RSE y lengua en las empresas (50 min. en castellano)
    Fotos
    Artículo sobre "empresas emprendedoras y gestión lingüística"

[acceder]

Esdeveniments i cursos Sostenibilitat, enegia i ambiental Crisi i economia Llengua Esport ONL i voluntariat Igualtat Governança
Josep Maria Canyelles
[email protected]
670 600 223
Presentació
Memòria ppt 2007
Memobloc 2006 2007 2008 2009
Llegiu altres continguts recents
reflexions
articles
newsletters
publicacions
RSA (públic)
RSO (ONL)
RSU (univ)
pimes
TSR territ.resp
bones pràct.
males pràct.
formació
esdeveniments
social
ambiental
drets hum.
concil
comunitat
llengua
voluntariat
laboral
diversitat
igualtat
transp
client
Aquest butlletí es fa en català i en castellà i el reben persones, empreses i organitzacions.
Si coneixeu algú a qui li pugui interessar, reenvieu-li!           ALTA         BAIXA