[Responsabilitat Global] Jornada de Transferència de Bones Pràctiques RSE · Febrer 2021