[Responsabilitat Global] Jornada sobre el Perfil de Compromís Social · Juny 2022