[Responsabilitat Global] Gran jornada aquest dimarts 8 sobre la POSITIVITAT · Setembre 2019