[Responsabilitat Global] Entrevista ESCI-UPF a Canyelles i llançament del producte Perfil de Compromís Social · Abril 2021