[Responsabilitat Global] Properes jornades de Responsabilitat Social, sobre transparència, internacionalització i els Premis de l'RSE a Catalunya · Novembre 2018