[Responsabilitat Global] Obert termini per RSE.Pime, oportunitat per a les pimes · Juliol 2019