[Responsabilitat Global] Invitació RSE.Pime i Taller apoderament Veïns Positius i Veïnes Positives · Maig 2019