[Responsabilitat Global] Els Premis de l'RSE a Catalunya i altres jornades RSE · Novembre 2018